Mācību priekšmets

Kad ievietots

Absolvēta mācību iestāde

Specialitāte, zinātniskais grāds,

vēlamā darba nozare

Pedagoģiskais stāžs (gadi)

Valodas

Kontaktinformācija

Valodas

12.07.27. DU latv. val. un lit., (maģ.) 6 kr., latv., ang., liet. 26273364, natalijai.maksimovai@gmail.com
12.11.09. LU latv. val. kā otrā 5 kr., latv., angļu 26712292
12.11.22. DU kr. val. un lit., valodniecība (maģ.) 5 kr., latv., vācu, angļu 28268812, nada10@inbox.lv
           
           
Matemātika            
           
           
           
Informātika 12.07.10. DU matemātika un informātika, (bak.) 4 kr., latv., angļu 27185826, karinabagijeva@inbox.lv
           
           
           
Vēsture, soc. zinības, pasaules kultūras vēsture 12.07.27 DU sākumskola, 1.-6. kl. dabaszinības, soc. zinības pamatskolā 7 latv., kr., angļu 28226415, inga.miezite1987@gmail.com
12.08.16. DU vēsture (bak.) - latv., ang., vācu., kr., fr. 20226123
12.11.09. DU vēsture (maģ.) 1 latv., kr., angļu 29810546, lara_v@inbox.lv
           
Ētika 12.07.27. LU kristīgā ētika 3 kr., latv., vācu, ang. 29827161, oksana.nezberta@gmail.com
           
           
           
Ekonomika            
           
           
           
Dabaszinības (fizika, ķīmija, bioloģija, ģeogrāfija) 12.11.09. LU ģeogrāfija un dabaszinības 7 kr., latv., angļu 26163511, olgakov@inbox.lv
           
           
           
Mūzika un māksla            
           
           
Pamatskola            
           
           
Sākumskola 12.07.27. DPU sākumskola, vesel. mācība 13 kr., latv., angļu 26947260, chuprova18@mail.ru
           
           
Pirmsskola            
           
           
Sports            
           
           
Vizuālā māksla 12.07.27. DU, RSA vizuālā māksla, datordizains 10 kr., latv., angļu 21596629, lenemaksla@inbox.lv
           
           
Mājturība (meitenēm)            
           
           
Mājturība (zēniem)            
           
           
Bibliotekārs            
           
           
Psihologs            
           
           
Sociālais pedagogs 12.11.22. RSU ves. aprūpe un logopēdija 1 kr., latv., angļu, vācu 29350141, fizzy69@inbox.lv
           
           
Speciālā pedagoģija            
           
           
Ārpusklases darbs            
           
           
Citi (grāmatvedis, jurists)            
           
           
Tehniskais darbinieks  (sargs, apkopēja, pavārs, elektriķis un c.)            
           
           
           
           
           

            

dingdong.lv © 2011-12